ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโปรเจคกล้วยๆ
กิจกรรมพัฒนาความรู้เสริมสร้างทักษะเด็ก ชั้นอนุบาล3
นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพื้นบ้านได้แก่กล้วย ว่ามีลักษณะอย่างไร นำไปสร้างสรรค์เป็นสิ่งใดได้บ้าง
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,07:37   อ่าน 47 ครั้ง