ภาพกิจกรรม
การสอบวัดประเมินผลจินตคณิต
ทางสถาบันได้มาติดตามการเรียนการสอนจินตคณิต โดยมีการสอบวัดและประเมินผล
นักเรียนชั้นป.1-ป.5 สูตร 10 buddy
นักเรียนชั้นป.6 สูตร 5 buddy
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2564,14:02   อ่าน 53 ครั้ง