ภาพกิจกรรม
ศึกษาธิกาจังหวัดพัทลุงตรวจประเมินการดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
ทางโรงเรียนอารียาศึกษา ได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดคณะเข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนที่เปิดตามปกติในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยทางโรงเรียนได้มีมาตรการการเว้นระยะห่าง การสแกนไทยชนะ เข้าออกทางเดียวตลอดจนการตลอดวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา ทำให้โรงเรียนสามารถรักษาความปลอดภัยและสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปกครองได้
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,15:11   อ่าน 54 ครั้ง